Różowa wieża to jedna z bardziej popularnych pomocy edukacyjnych Marii Montessori. Wprowadzamy ją dziecku jako drugą pomoc sensoryczną po cylindrach do osadzania. Ma ona za zadanie zapoznań dziecko z pojęciem wielkości , z jej stopniowaniem oraz porównywaniem.

Fenomen różowej wieży oraz innych pomocy edukacyjnych Marii Montessori polega na tym, że to nie nauczyciel czy rodzic tłumaczy dziecku trudne do zrozumienia pojęcia, w tym przypadku „wielkość” , tylko dziecko poznaje je samo, swoimi zmysłami po przez pracę i eksplorowanie danego materiału.

Poniżej przedstawię wam w jaki sposób prezentować dziecku różową wieże po raz pierwszy.

Please follow and like us:

Write A Comment