Różowa wieża to pomoc przy której dziecko poznaje pojęcia związane z wielkością jak:

  • mały
  • duży

oraz nazwy związane ze stopniowaniem wielkości jak:

  • mały, mniejszy, najmniejszy
  • duży, większy, największy

Pojęcia te przedstawiamy przy użyciu lekcji trójstopniowej.

Please follow and like us:

Write A Comment